Światłoczuli

Światłoczuli to projekt fotograficzny pod patronatem Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów. O opiekę nad nami poprosiliśmy św. Charbela. Pragniemy szukać Światła za pomocą fotografii, odnajdywać je poprzez zdjęcia. Przede wszystkim wspieramy się nawzajem, inspirujemy i motywujemy w rozwijaniu naszej pasji.

 

 

Kiedy: przynajmniej raz w miesiącu - o organizowanych wydarzeniach informujemy na Facebooku
Odpowiedzialni: Anna Ufnalska, Łukasz Ciesielski
Strona: Facebook | Tumblr
Promo: Youtube