Kafarnaum

Podczas naszym spotkań staramy się wspólne zgłębić największą tajemnicę chrześcijaństwa, którą jest sam Jezus Chrystus - w pełni Bóg, w pełni Człowiek. Razem śledzimy zmiany, jakim ulegał Jego obraz, od rozmów z uczniami aż do Kościoła dzisiaj. Dążymy do odnalezienia Tego, który patrzy na nas z miłością. Tego, który się wcielił. Tego, który z nami żył, umarł i zmartwychwstał - po to, by nas zbawić.

 

Kiedy: wtorek o godzinie 20:00, sala DA
Odpowiedzialni: Agata Janeczek i Wojtek Stawarz
Promo: Youtube

Podsumowania spotkań: Materiały